facebook
Ook in Zaltbommel

Pilates, Bodyshape, Bodypower, Yoga, BBB: Billen, Buik en Benen, Personal training
Senior fit, Kettlebell, JUMP CARDIO, JUMP SHAPE,
Polefun, Zumba, Bkick, Bootcamp

Home
Lesvormen
het lesrooster
Nieuws
Het huisregelement
Wie zijn wij?
De prijslijst
Mail ons
links
Wie zijn wij?
Routebeschrijving
Personal training


HUISREGLEMENT
 • Op iedereen die lid/bezoeker is van Comefit Club is dit reglement van toepassing.
 • Een lidmaatschap wordt telkens voor 1 maand aangegaan, mits anders schriftelijk overeengekomen.
 • Een lidmaatschap kan met in acht name van 1 volle kalendermaand schriftelijk opgezegd worden.
 • Wijzigingen van het lidmaatschap kunnen per direct doorgevoerd worden.
 • Een lidmaatschap kan in verband met langdurige ziekenhuisopname, ziekteperiode, zwangerschap e.d. tijdelijk
  op inactief gezet worden. Na herstel zal zonder betaling van inschrijfgeld het lidmaatschap wederom
  actief worden gemaakt.
 • Een 10-rittenkaart is geldig voor 10 lessen in een periode van maximaal 5 maanden.
 • Toegang tot de club kan verkregen worden een kwartier voor aanvang van de eerste les tot een half uur na beëindiging van de laatste les.
 • In de maanden juli en augustus wordt het lesrooster ingekort.
 • In de laatste week van ieder jaar is de club beperkt geopend.
 • Lessen kunnen binnen 2 maanden ingehaald worden.
 • Ieder lid dient aan de lesgever/eigenaar van Comefit Club (lichamelijke) beperkingen, voor zover deze een belemmering kunnen zijn voor deelname aan de groepslessen, te melden.
 • Comefit Club is gemachtigd om naar eigen inzicht personen de toegang tot de club te weigeren en/of het lidmaatschap per direct te beëindigen.
 • Ten behoeve van de brandveiligheid en in verband met sportactiviteiten is roken in de club verboden.
 • (Huis)dieren zijn niet toegestaan in de club.
 • De kleedruimtes kunnen uitsluitend door vrouwen gebruikt worden.
 • De zalen en de kleedruimtes mogen slechts met schoon schoeisel betreden worden.
 • Ieder lid dient een schone handdoek mee te nemen om matten en andere materialen af te dekken.
 • Materialen dienen na gebruik weer op de plaats teruggelegd te worden.
 • Tijdens de cooling down van de voorgaande les is het gewenst buiten de club, in het gangetje, te wachten. Eerdere binnenkomst, vóór de cooling down, is mogelijk. U kunt vervolgens plaatsnemen op de aanwezige zitplaatsen of in de kleedkamers, waarbij u vriendelijk verzocht wordt de les niet te verstoren.
 • Een groepsles vindt doorgang bij het minimum aantal van 2 deelnemers.
 • Om de bezetting van de lessen te volgen en voor een aanwezigheidsregistratie wordt met
  presentielijsten gewerkt.
 • Comefit Club stelt zich niet aansprakelijk voor vermiste eigendommen en voor enig lichamelijk
  letsel opgedaan tijdens verblijf in de club.
 • Comefit Club, Buitendams 507, 3371 BK Hardinxveld-Giessendam, 0184-61 16 25 / 06-49 31 46 19 , 0184-61 16 25 / 06-49 31 46 19, Rabobank NL29RABO0126186154